Χίος, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

Προσλαμβάνει πτυχιούχο ζωϊκής παραγωγής

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
Παρ, 06/03/2015 - 10:44

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση διαρκείας 8 μηνών, έναν πτυχιούχο ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χίου.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ορίζεται από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος, στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κυρίας Σταυρούλας Γαλάτουλα (τηλ. Επικοινωνίας 22713 50515).

Σχετικά Άρθρα