Χίος, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

Συστάσεις λόγω επέκτασης του αφδώδους πυρετού στην Τουρκία

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής σε παραγωγούς αλλά και όσους επισκέπτονται τη γειτονική χώρα
Τρί, 23/01/2018 - 15:55

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου γίνεται γνωστό ότι λόγω της εξάπλωσης της νόσου του αφδώδου πυρετού στην Τουρκία, πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα στην περιοχή μας και συνιστάται στους κατοίκους των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και µεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή/και σε πάρκα για λόγους επαγγελµατικούς, αναψυχής ή για κυνήγι κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και να µεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Επίσης επιημαίνεται στους ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων να πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του το Τμήμα Κτηνιατρικής αναφέρει:

«Σύντομη περιγραφή της νόσου και τρόπος μετάδοσης

 • ζώα μολύνονται όταν έρθουν σε επαφή με μολυσμένα ζώα, αντικείμενα, οχήματα και ζωοτροφές. Στο παρελθόν κρούσματα προήλθαν από εισαγωγή μολυσμένου κρέατος (π.χ. όπως συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2001).

Ο άνθρωπος μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια, μεταφέροντας τον Ιό με τα υποδήματα και τα ενδύματά του.

Μηχανικοί φορείς του ιού μπορεί να είναι οι σκύλοι, οι γάτοι, τα πτηνά, καθώς και άλλα ζώα.

Υπήρξαν επιδημίες οι οποίες μεταδόθηκαν με τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις.

Αν και η θνησιμότητα από την ασθένεια είναι χαμηλή (κυρίως νεαρά ζώα), η εμφάνισή της έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία και η θανάτωση όλου του κοπαδιού αποτελεί την πολιτική ελέγχου της ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα επιβάλλονται περιορισμοί στο εμπόριο ζώων και ζωοκομικών προϊόντων

Η συμπτωματολογία ποικίλλει ανάλογα με το είδος του ζώου. Στα βοοειδή παρατηρείται πυρετός, μείωση της γαλακτοπαραγωγής, στοματίτιδα με σιελόρροια, απροθυμία λήψης τροφής, χωλότητα και φυσαλίδες στη στοματική κοιλότητα, στο μαστό και στα άκρα.

 • αιγοπρόβατα η ασθένεια εκδηλώνεται με πυρετό, χωλότητα, αποβολές, μεγάλη θνησιμότητα στα νεαρά ζώα, απροθυμία έγερσης, συνήθως δεν παρατηρούνται αλλοιώσεις στη στοματική κοιλότητα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα ζώα νοσούν χωρίς την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων. Στους χοίρους παρατηρείται πυρετός, χωλότητα και φυσαλίδες στη γλώσσα, στο ρύγχος και στα άκρα.

Ο άνθρωπος δεν προσβάλλεται από την κατανάλωση κρέατος, προϊόντων κρέατος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, που προέρχονται από ζώα που πάσχουν από αφθώδη πυρετό. Τα προϊόντα αυτά όμως σίγουρα δεν είναι πολύ καλής ποιότητας. Επομένως ο άνθρωπος θίγεται έμμεσα από τον αφθώδη πυρετό, λόγω της οικονομικής κάμψης που δημιουργείται στην κτηνοτροφική παραγωγή.

Σποραδικά έχουν περιγραφή ελάχιστα κρούσματα στον άνθρωπο (σε άτομα που έρχονται σε άμεση επαφή με τα πάσχοντα ζώα και με ελλιπείς κανόνες υγιεινής) με εκδήλωση μιάς ελαφράς νόσου που χαρακτηρίζεται πυρετό, ξηρότητα στο στόμα και εμφάνιση κάποιων φυσαλίδων στο στόμα. Η νόσος παρέρχεται σύντομα με συμπτωματική θεραπεία.

 

Μέτρα Βιοπροφύλαξης

Οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και µεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή/και σε πάρκα για λόγους επαγγελµατικούς, αναψυχής ή για κυνήγι κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και να µεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή µε ζώα των ευαίσθητων ειδών, θα πρέπει για τουλάχιστον 15 ηµέρες µετά την επιστροφή τους, να µην έρθουν σε επαφή µε ζώα. Επισηµαίνεται ότι και οι αγριόχοιροι ανήκουν στα ευαίσθητα είδη και είναι φορείς του ιού.

Οι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων θα πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να µειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, µεταξύ των οποίων είναι και ο Αφθώδης Πυρετός. Ορισµένα προληπτικά µέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σηµεία:

 • Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
 • Απολυµαντική τάφρος για τα οχήµατα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
 • Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.
 • Αποφυγή της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλες εκµεταλλεύσεις.
 • Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και µετά την µεταφορά ζώων και προϊόντων.
 • Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
 • Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκµετάλλευση.
 • Παραµονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισµό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ηµέρες.
 • Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών που χρησιµοποιούνται.
 • Αποµάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιµναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόµων. - Απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
 • Καταπολέµηση εξωπαράσιτων και χρήση εντοµοαπωθητικών.
 • Να µην χρησιµοποιούνται µεταχειρισµένα εργαλεία, εξοπλισµός και αντικείµενα προερχόµενα από άλλες εκµεταλλεύσεις.
 • Αποφυγή προµήθειας εργαλείων, εξοπλισµού και αντικειµένων για τις εκµεταλλεύσεις από την Τουρκία.
 • Να µην επιτρέπεται σε άτοµα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή µε ζώα.
 • Προµήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.

 

Στον χάρτη οι Εστίες Αφθώδους Πυρετού από 18/11/2017 στη γειτονική Τουρκία.

Σχετικά Άρθρα