Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς

Παρ, 27/11/2015 - 15:43

Ο Δήμος Χίου και το υπουργείο Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)  στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Χίου  θα υλοποιήσει το πρόγραμμα:

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή), διάρκειας 25 ωρών.      

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το  πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Για  την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, καθώς επίσης και η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Χίου (Τσιτσεκλή 1- πρώην κτίριο REX ) από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, από 8 π.μ. έως  3.30 μ.μ.

(Κα Βιργινία Παλαιού - Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης της Ποιότητας & κα Θεοδοσία Τσιώνου - Υπεύθυνη Οργάνωση)

Tηλ. επικοινωνίας: 2271350057 και 2271350059

Η κατάταξη σε  τμήματα μάθησης θα γίνει ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σχετικά Άρθρα