Πένθιμες κωδωνοκρουσίες την Παρασκευή

Πέμ, 23/07/2020 - 07:13

Μετά την σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ημέρα θρήνου για την Ιερά Μητρόπολη Χίου η 24η Ιουλίου, ημέρα μετατροπής της Αγίας Σοφίας από Μουσείο, που είναι σήμερα και προστατευόμενο Διεθνώς μνημείο στην Κωνσταντινούπολη, σε Τζαμί!

Στις 12.00 μ. της Παρασκευής 24 Ιουλίου για τρία λεπτά θα σημάνουν οι καμπάνες των Εκκλησιών πένθιμα, θα αναρτηθούν στους Ναούς οι σημαίες μεσίστιες και στις 7.00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

 

Αναλυτική είναι η παρακάτω εγκύκλιος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

                       

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Παρασκευήν 24ην Ἰουλίου 2020, ἡμέρα σταυρώσεως καί θρήνου δι’ ὁλόκληρον τήν Ὀρθοδοξίαν καί τόν Ἑλληνισμόν ἐκ τῆς μετατροπῆς τοῦ σημερινοῦ μουσειακοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς μουσουλμανικόν τέμενος (τζαμί), ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἀπεφάσισεν ὅπως:

  1. Τήν 12ην μεσημβρινήν ἀκριβῶς πενθίμως σημάνουν οἱ κώδωνες ἁπάντων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν, ἐπί τρία λεπτά.
  2. Καθ’ ὅλην τήν ἡμέραν αἱ σημαῖαι τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν εἶναι ἀναρτημέναι μεσίστιαι.
  3. Εἰς τό κέντρον τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν καί τῶν Καθολικῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοποθετηθῇ ἡ Ἱ. Εἰκών τῆς Παναγίας «Θρηνωδούσης», καί
  4. Γνωστοποιήσητε εἰς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 24ης Ἰουλίου 2020 καί ὥραν 19.00΄ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, προσέλθητε δέ καί ὑμεῖς μετά τούτων εἰς συμπροσευχήν.  

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

 

Σχετικά Άρθρα