Δυστυχώς για μας

Παρ, 27/04/2018 - 19:12
Ξένη Φύλλα

Δυστυχώς ....Ακόμα και αυτός ο μεγάλο σεισμός στα θεμέλια του συστήματος, που προκάλεσε η παραίτηση του Σταμάτη , δεν φαίνεται να έγινε αντιληπτός από τους Ταγούς της κοινωνίας μας...Οι μεν προφασίζονται πως....δεν κατάλαβαν ...οι δε χρησιμοποιούν την παραίτηση για τη δική τους μικροπολιτική προπαγάνδα , λες και αυτοί θα συμπεριφέρονταν διαφορετικά!!!... Φαίνεται πως τίποτα δεν μπορεί να μας σώσει. Ακόμα ούτε και αυτή η εύγλωττη και γενναία στάση του Σταμάτη απέναντι στο κατεστημένο..

Άλλες απόψεις: Της Ξένης Φύλλα