Σημειώσεις περί Τουρκίας και τουρκικής

Τετ, 18/04/2018 - 06:54

Το σημείωμα αυτό δεν έχει σκοπό να μιλήσει αναλυτικά για την ιστορία και τη γλώσσα τής Τουρκίας. Εξ’ άλλου έχουν γραφτεί πολλά σχετικά για το θέμα αυτό, από ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα πολύ καλύτερα από ‘μένα...
Αρχίζοντας από την προέλευση τού λαού αυτού, ακόμα και χωρίς να γνωρίζει κανείς την ιστορία, αλλά βλέποντας μόνο τον Ιστορικό Άτλα και τον χάρτη “Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ”, σε ιστορική επεξεργασία του καθηγητή της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, φαίνεται καθαρά, πως στο χώρο (του χάρτη) που βρίσκεται η σημερινή Τουρκία, αναφέρονται χώρες (αρχίζοντας από νότια) ΚΑΡΙΑ, ΛΥΔΙΑ, ΜΥΣΙΑ, ΦΡΥΓΙΑ, καθώς και οι παραλιακές πόλεις Μίλητος, Έφεσος, Σμύρνα, Ίλιον, Άβυδος, Σηστός, Λάμψακος, Αλικαρνασσός, Πέργαμος, Κλαζομεναί,  Λυσιμάχια⁕ κ.α. Είναι φανερό πως πουθενά δεν αναφέρεται η λέξη ΤΟΥΡΚΙΑ. Θεωρώ λογικό πως – αν κάποιοι δεν το γνωρίζουν πρέπει να το μάθουν- , πως οι Τούρκοι αρχικά (50.000 περίπου) πρωτοεμφανίστηκαν στο χώρο που σήμερα λέγεται Τουρκία, το 980 μ.Χ. και ήσαν νομάδες Μογγολικής καταγωγής. “Νομάδες δέ καλοῦνται, ὅτι οὐκ ἒστι σφί (=εις αυτούς) οἰκήματα, ἀλλά ἐν ἀμάξαις οἰκοῦσι”- (Ιπποκρ. Περί Αερ. 93). Οι “Οσμανίδαι” Τούρκοι με αρχικό πυρήνα 400 οικογένειες, εγκαταστάθηκαν στην Βιθυνία το 1231 μ.Χ. Οι τουρκομογγόλοι αυτοί νομάδες αφού ήλθαν σε επαφή με τον ελληνισμό της Αιολίας και της Ιωνίας, εδημιούργησαν σιγά σιγά ένα γλωσσικό υπόστρωμα με αρχαιοελληνικά και βυζαντινά στοιχεία, όπως και με αραβοπερσικά δάνεια.
Όμως η τουρκική γλώσσα εκτός από τα παραπάνω δάνεια,  δανείστηκε και από την φρυγική όπως διαβάζουμε στον Ηρόδοτο (Ζ 73) “ Οἱ Φρύγες ἐκαλοῡντο Βρίγες” όσον χρόνον κατοικούσαν στην Ευρώπη και ήσαν γείτονες των Μακεδόνων. “Μεταβάντες δέ ἐς Ἀσίαν, καί τό Ὄνομα μετέβαλον ἐς Φρύγας”
Σχετικά ο Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος (τ.Ζ) γράφει, ότι οι Τούρκοι δεν ήσαν έθνος και γι αυτό δεν είχαν εθνική γλώσσα και ως νομαδικός λαός εσυνεννοούντο μεταξύ τους με ένα βασικό λεξιλόγιο που δεν υπερέβαινε τις 200 ριζικές λέξεις.
Τελειώνοντας να αναφέρω μόνο λίγες λέξεις “τουρκικές” εκ της ελληνικής:    aerodrom αεροδρόμιο, agirlik άγκυρα (βάρος), aglama κλάμα, anahtar ανοιχτήρι- κλειδί, analoyi αναλογία, antitez αντίθεση, arz άρουρα (γη), avlak αυλάκι, aziz άγιος, acilis άνοιγμα, εγκαίνια, έναρξη, alișveriș αγοραπωλησία, συναλλαγή (αλίσβη = απάτη), bastoun μπαστούνι (βαστάζω), balesam βάλσαμο, buru σωλήν (πόρος), bukal βαυκαλίς (μπουκάλι), cins γένος, darp δάρσιμο, demet δεμάτι, derk δέρκων‧ βλέπων, ορών, οξυδέρκεια (αντίληψη) dializ διάλυση, diastaz διάσταση, disk δίσκος, diyafram διάφραγμα, diyalos διάλογος, dolan απάτη (δόλος) , doz δόση, dogum τόκος- τοκετός, dram δράμα, duru δώρο, eksandrik εκκεντρικός, gaizar γκαρίζω- γάιδαρος, harabe ερείπιο- χαραμπάτι, hava αύρα- αήρ, havli αυλή, fira φύραμα, fire φύραμα- ζύμη- φύρω, hiipotez υπόθεση, hora χώρα- επαρχία, hiyerarsi ιεραρχία, idil ειδύλλιο, kilise εκκλησία, inek γυναίκα, ipotek υποθήκη, ipotetik υποθετικός, iskara εσχάρα, iskardion σκόρδο, iskarmoz σκαρμός, istadya στάδιο, kafa κεφαλή κύβη, (κάρα-κάρη), kanal κάναλος, κανάλι karakter χαρακτήρ- χαράσσω, lastik ελαστικό, manya μανία, lise λύκειο, lirik λύρα, mermer μάρμαρο, manya μένος-μανία, miyopluk μυωπία, piale φιάλη...κ.π.α
Προς το παρόν αυτά, και έπεται η συνέχεια....
Έρευνα- πηγές εκτός τις αναφερόμενες στο κείμενο: Ιστορικός Άτλας (τεύχος Α’)

Δ. Δημητράκου ιστορική επεξεργασία Παύλου Καρολίδου. Έλλην Λόγος, Λξκ. Ησυχίου, Fono Yunanca-standart sӧzlük, yunanca Türkҫe sӧzlük Τουρκικά-Ελληνικά Στάνταρ Λεξικό(εκδ. ροδαμός)
⁕ Ενδεικτικά να αναφέρω κάποιους από τους αρχαίους φιλοσόφους και ανθρώπους των γραμμάτων που κατάγονταν από περιοχές της σημερινής Τουρκίας: Ηράκλειτος ο Εφέσιος, Θαλής ο Μιλήσιος, Βίας ο Πριηνεύς, Ανάχαρσης ο Σκύθης, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης  από την Μίλητο, Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος, Λύκων από την Τροία, Ηρακλείδης από την Ηράκλεια του Πόντου ή Ποντικός, Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς,   Κλεάνθης από την Άσσο της Τρωάδος.
 

                                                                                                                 Knafpl@hotmail.com

Άλλες απόψεις: Του Κ. Α. Ναυπλιώτη