Φρόσω Φρεζούλη

Πενήντα χρόνια ο Δημήτρης Φρεζούλης με την αγαπημένη Φρόσω

50 χρόνια Φρόσω…

22/08/2020 - 08:53

Ήμασταν από το ίδιο χωριό και συμμαθητές στο Δημοτικό Σχολείο… Μετά, ως έφηβοι, συναντιόμασταν κάθε πρωί κατεβαίνοντας με το λεωφορείο στη Χώρα… Και...