Περί του Αποστόλου Παύλου

Τρί, 21/02/2023 - 15:55

Παρακολουθώντας, όταν έχω ελεύθερο χρόνο τις διαλέξεις (κηρύγματα) τα οποία κάνουν οι εφημέριοι της ενορίας μου (Αγ. Αθανασίου Πολυδρόσου Αττικής), παραβρέθηκα χθες (1/2/2023) στο κήρυγμα που έκανε (είχε σειρά) ο πατήρ Παναγιώτης Αλεξόπουλος με θέμα «Ο Παύλος στην Αθήνα». Η ομιλία έγινε εντός του Ιερού Ναού με καλό φωτισμό και καλή θερμοκρασία του χώρου, διότι έξω η θερμοκρασία ήταν περί τους 10°C. Δυστυχώς ο κόσμος ήταν ελάχιστος, γύρω στα 30-40 άτομα!...

Η ομιλία λοιπόν αυτή, ήταν αφιερωμένη στον Απόστολο Παύλο και περιέγραφε το ταξίδι του (τις περιπέτειές του, καλύτερα) από τους Φιλίππους μέχρι την Αθήνα. Περιέγραφε την… υποδοχή στη Θεσσαλονίκη, τη διαδρομή από τη Λαμία και κάτω, η οποία δεν ήταν και πολύ ευγενική, θέτοντας σε κίνδυνο και τη σωματική του ακεραιότητα!...

Εκεί (στην εκκλησία) μορφώθηκα. Έμαθα ότι ο Παύλος ομιλούσε σωστά Ελληνικά, έμαθα γιατί ο Άρειος Πάγος λέγεται έτσι, και έμαθα το όνομα της πρώτης γυναίκας Ελληνίδας που ησπάσθη το Χριστιανισμό!...

Όμως επειδή κάποιοι αναγνώστες μου δεν έχουν διαβάσει παλαιότερο κείμενό μου στο οποίο αναφέρομαι στον Χριστιανισμό ως Ελληνορθόδοξη Θρησκεία και τη σχέση του με τους Έλληνες και την Ελλάδα, επαναλαμβάνω κάποιο τμήμα του κειμένου μου υποστηριζόμενος από αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι: «η επανάληψις είναι η μήτηρ των σπουδών»!...

Στη σελίδα 13 λοιπόν του φυλλαδίου, που έχω κυκλοφορήσει από το καλοκαίρι του 2022, γράφω:

Ο Ιησούς, όπως γνωρίζετε, είχε πει σε ομιλίες του: «ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται».

Ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): «τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός) τα δε ταπεινά υψούν».

Ο Ιησούς προτρέπει (Ματθ. κεφ. 5 §44): «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών».

Ο δε Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.) έλεγε: «Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν».

Ιησούς: «Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν» (Ματθ. κεφ. 5 §44).

Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): «Τον δε εχθρόν ευεργετείν».

Ιησούς: «Ουκ επιορκήσεις» (Ματθ. κεφ. 5 §33).

Πυθαγόρας (580 π.Χ.): «Σέβου όρκον».

Ιησούς: «Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην».

Πλάτων (427 π.Χ.): «Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν».

Και ο Χρυσούς Κανών:

Ιησούς: «Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάντε και σεις τα ίδια σε αυτούς» («Πάντα όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείτε αυτοίς»,( Ματθ. κεφ. 7 §12).

Ισοκράτης (430 π.Χ.): «Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας».

Βλέπουμε λοιπόν ότι το ηθικό δίδαγμα του Ιησού Χριστού είναι ταυτισμένο με το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα. Νομίζω λοιπόν προσωπικώς ότι θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στους ιερούς Ελληνορθόδοξους Ναούς για το ποιοι πρωτοείπαν αυτά τα μεγάλα ηθικά διδάγματα!

Βέβαια έχει λεχθεί και από σοβαρούς ανθρώπους, ότι τα Ευαγγέλια έχουν υποστεί ένα είδος «λογοκρισίας» (πιθανώς να μην είναι η κατάλληλη λέξη) προτού τυπωθούν και δημοσιευθούν. Ο Μενέλαος Παγουλάτος π.χ., στο βιβλίο του «Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας», αναφέρει ότι το έτος 1974 ο Καθηγητής Ελευθέριος Πρόκος (επίτιμος Καθηγητής ξένων πανεπιστημίων), συμμετέχων σε επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μια βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του Ευσεβίου του Παμφίλου, Επισκόπου Καισαρείας το 256 μ.Χ., το οποίο στην ημιτελή φράση «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου» (απάντηση του Ιησού στους Ανδρέα και Φίλιππο σε κάποια συζήτηση που είχε με αυτούς), η συνέχεια ήτο η εξής: «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμού αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην». Δηλαδή: «Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους, φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού βλάστημα εξακριβωμένο, απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην».

Νομίζω, χωρίς βέβαια να είμαι ειδικός, ότι η περικοπή αυτή επειδή τιμά τους Έλληνες θα έπρεπε να λέγεται και να αναλύεται στους Ιερούς Ορθόδοξους Ναούς μας.

Και βέβαια, και τελειώνω εδώ γιατί πολύ σας κούρασα, το γεγονός ότι ο Ιησούς πλέκει εγκώμιον δια τους Έλληνας και όχι δια τον «περιούσιον» Εβραϊκόν λαόν του Θεού, από τον οποίον και κατήγετο, εξηγείται από το γεγονός ότι ο Ιησούς ήτο γνώστης της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (όπως την αναλύομε πιο πάνω) και την ταυτίζει στις ομιλίες του!... Τα παραδείγματα που αναφέρω πιο πάνω μπορούν να πείσουν και τον πλέον δύσπιστο Αναγνώστη μου!...

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, όπως κατ’επανάληψη γράφω και λέγω «γηράσκω αεί διδασκόμενος». Κάπου αλλού διαβάζω: «μελετάτε τας γραφάς». Δεν απορρίπτω τα ηλεκτρονικά, αλλά «χαρτί μιλήσει καρδιά ραγίσει» όπως λέει ο λαός, ή «τα χαρτιά μένουν» όπως λένε οι πλέον μορφωμένοι!...

Καλή ξεκούραση λοιπόν.

Άλλες απόψεις: Του Αναστάσιου Ι. Τριπολίτη