Μαύρη επέτειος

Πέμ, 28/05/2020 - 21:05

Σαν σήμερα πριν 567 χρόνια ο Μωάμεθ ο Πορθητής έκανε την πρόταση στον αυτοκράτορα τού Βυζαντίου Κ. Παλαιολόγο λέγοντάς του:

“Τί λέγεις; θέλεις καταλείπειν  την Πόλιν και απελθείν ένθα βούλει μετά των σων αρχόντων και υπαρχόντων υμίν”; Και η απάντηση τού Κ. Παλαιολόγου έρχεται ισάξια με εκείνη] του Λεωνίδα όταν αυτός απάντησε με ευθύ και θαρραλέο τρόπο, μπροστά σε 200.000 Τούρκους, λέγοντας: “Το δε την Πόλιν σοί δούναι ούτ’ εμού εστί ουδ’ άλλου των κατοικούντων εν αυτή. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ού φεισόμεθα της ζωής ημών”. Τότε συνέβη το μοιραίο για τον Κ. Παλαιολόγο, έναν νέο μόλις 49 ετών, και επακολούθησε ο όλεθρος και η θλίψη για την απώλεια μιάς αυτοκρατορίας 1000 και παραπάνω χρόνων.
Στα λίγα αυτά λόγια τιμής και μνήμης στους υπερασπιστές τής Πόλης, παραθέτω έναν έμμετρο θρήνο τού Εμμανουήλ Γεωργιλά από την Ρόδο για την Άλωση.
………………………………………………………………………..

“Εις του Μαΐου  του μηνός στας είκοσι εννέα.

Τρίτην ημέρα δολερή, που αυθέντευεν ο Άρης,

η φούσκωσις τής Ανατολής επήρασι την Πόλιν.

Οι Τούρκοι οι σκύλοι, οι ασεβείς, ω συμφορά μεγάλη”!

Ακόμα: “Ήλιε μου ανάτειλε παντού,

σ’ ούλον τον κόσμον φέγγε,

κι έκτεινε τας ακτίνας σου σ’ όλην την οικουμένην.

Κι εις την Κωνσταντινούπολιν, την πρώην

φουμισμένην (φημισμένην)

και τώρα την Τουρκόπολιν, δεν πρέπει πιό

να φέγγης. (Κυπριακό)

 

Και να τελειώσουμε με τους τελευταίους στίχους από το λαϊκό στιχούργημα εμπνευσμένο από την τελευταία λειτουργία στην Αγιά Σοφιά (28 Μαΐου 1453)

…………………………………………………………………………….

“Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις,
Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σας θά’ ναι”     

Άλλες απόψεις: Του Κ. Α. Ναυπλιώτη