Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Αμάδες

42. Αμάδες (amades chios) 19-01-13 01